BOARD BUSINESS
Board Business arbejder i spændingsfeltet mellem bestyrelse og direktion og direktion og virksomhedens øverste ledelse.

En skarp forretningsstrategi, der implementeres målstyret gennem virksomhedens øverste ledelse, er afgørende for at opnå de strategiske mål.


Et vel tilrettelagt og værdiskabende bestyrelsesarbejde, herunder samspil med direktionen, er afgørende for forretningsmæssig og dermed økonomisk succes.
Board BusinessBestyrelsesopgaver
  • Indførelse af værdiskabende bestyrelsesarbejde.
  • Kompetencevurdering af bestyrelsen.
  • Udarbejdelse af samarbejdsmodel mellem bestyrelse, direktion og virksomhedens øverste ledelse.

Interimsledelse
  • Akut indsats ved kriseledelse.
  • Interimsdirektør inden ansættelse af ny direktør.
  • Interimsledelse ved store forandringsprojekter.

Strategi
  • Udarbejdelse af forretningsstrategi.
  • Udarbejdelse af implementeringsplan for forandring.
  • Indførelse af strategisk målstyring.
Ønsker du at opnå hurtige og varige kvalitetsløft i virksomheden kontakt da Board Business.
Leo Svendsen